WYBIERZ TYP LAMPY SOLAR

Lampa SOLAR LED-50

Lampa Hybrydowa SOLAR LED-50 przeznaczona jest do oświetlenia dróg o małym natężeniu ruchu, chodników oraz ścieżek rowerowych.

Sterowanie lampy zaprojektowano tak, aby zapewnić autonomię działania przez min. 5 dni bez słońca, spełniając jednocześnie wymagania dla klasy natężenia oświetlenia P5 – średnie natężenie oświetlenia 3lx, minimalne 0,6lx.

Lampa SOLAR LED-50P

Lampa SOLAR LED-50P przeznaczona jest do oświetlenia przejść dla pieszych.

Sterowanie lampy zaprojektowano tak, aby zapewnić autonomię działania minimum 5 dni bez słońca, spełniając jednocześnie normy natężenia światła w obrębie przejść dla pieszych.

Lampa HYBRYDOWA SOLAR LED-50H

Lampa Hybrydowa SOLAR LED-50H przeznaczona jest do oświetlenia dróg o małym natężeniu ruchu, chodników oraz ścieżek rowerowych.

Lampa HYBRYDOWA SOLAR LED-50HP

Lampa SOLAR LED-50HP przeznaczona jest do oświetlenia przejść dla pieszych.

Sterowanie lampy zaprojektowano tak, aby zapewnić autonomię działania minimum 5 dni bez słońca, spełniając jednocześnie normy natężenia światła w obrębie przejść dla pieszych.